martes, 23 de octubre de 2012

Tema 1: Les pràctiques educatives com a contextos de desenvolupament


CONCEPTUALITZACIÓ DE LA PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓEl tema pretén que tinguem la noció bàsica de que és la psicologia de l´educació. A classe vam crear entre totes una definició d´aquest concepte. Va ser una manera d´adonar-nos de que sabíem més del que ens pensàvem en un principi.

A més, durant les sessions teòriques de la classe em vaig anar donant compte que les persones no actuem fins que tenim el problema a sobre, i que quan li hem de posar una solució en moltes ocasions no és la més adequada.

Per una altra banda, tenint en compte les diferents visions que es tenen de la psicologia de l´educació, la que penso que es la més adient, és de la quarta via, la que cerca maneres de millorar la metodologia d´ensenyament fent així que els processos d´ensenyament-aprenentatge siguin reals i significatius per als alumnes. I que d´aquesta manera els nens puguin desenvolupar-se de manera global per viure en societat.

Els professionals de l´educació han de saber manejar les situacions de l´aula i fer que cada moment de la rutina diària sorgeixi com un aprenentatge, sobretot en educació infantil. Sempre respectant les individualitats de cada un dels alumnes de la classe, o sigui, el mestre ha de tenir en compte el nivell de desenvolupament, les capacitats i la disposició, tant afectiva com emocional, de cada un d´ells, alhora de fer qualsevol activitat.

Molts dels estudiosos que han creat la psicologia de l´educació, van fer descobriments increïbles que avui dia no s´apliquen, i no perquè no siguin bons, sinó perquè la societat pareix que li costa arribar a fer canvis que de veritat ajudarien a totes les persones, a tenir una identitat i pensaments propis. Per exemple dues de les teories que m´agradaria destacar són: 


  • J.M. Cattell, que va descobrir i provar que és més eficaç i significatiu ensenyar a llegir i a escriure a través de paraules senceres i no amb lletres separades. Perquè els nens li veuen un sentit a llegir i a escriure, donat que entenen que aquestes dos habilitats els serviran per poder-se desenvolupar plenament dins la societat en la que viuen. Aquesta tècnica actualment ja s’està dugen a terme en moltes escoles, però encara hi ha persones que pensen que la millor manera d´aprendre a escriure o llegir és la forma en que ells van aprendre, que es memoritzant frases sense sentit i copiant repeticions de síl·labes, paraules i oracions, sense entendre el seu significat.
  • Edourd Claperède, que ens va dir que la memorització és una cosa inútil alhora d´aprendre coses que ens han de servir per a la vida quotidiana. Perquè utilitzant aquest tipus de tècnica els alumnes no entenen el que “aprenen” i per tan no saben aplicar-lo a la vida real. Actualment aquesta tècnica encara s’utilitza molt a les aules, donat que molts mestres o no saben de quina manera extreure els coneixements dels seus alumnes si no es fen el típic examen on aquests han d´escopir tot el que han memoritzat a casa, sense entendre res del que escriuen. O bé, és que aquests mestres pensen que la memorització és la millor manera d´ensenyar als seus alumnes els aprenentatges.Hi ha diferents tipus d´orientacions que intenten explicar les diferents situacions d´aprenentatges. N´hi ha dues que ja les hem explicat. La primera que vam treballar, va ser la de l’ecologisme, que ens diu que tots els contextos que envolten a una persona l´afecten, d´una manera directa o indirecta, des de que neixen. D´aquesta orientació vam fer un treball, en el que havíem d´explicar com afectaven els entorns a dos nens de diferents famílies, que tenien distints pensaments en quan a l´educació dels seus fills.

I l´altre, que l´estam aprofundint al segon tema, és l´orientació conductista que pretén reforçar conductes i dissenyar processos d’ensenyament. A l´actualitat es duen a terme moltes de les tècniques que especifica aquesta orientació, però no es posen en pràctica de la manera que els pensadores  que creien en aquesta orientació, explicaven en els seus estudis, sinó que ara ens oblidem de moltes de de les passes i això fa que aquestes tècniques no siguin del tot efectives.

Com a conclusió, dir que, aquest tema ha estat molt interessant en quant a contingut perquè es poden aprendre coses importants per tal d´ajudar a que els nens es desenvolupin de la millor manera possible.

1 comentario:

  1. Ja pots fer les següents entrades, intenta deixar aquest espai mes per a la reflexió personal de tot el que estei estudiant, que per posar les teories.
    Pots llevar el comentari un cop llegit.

    ResponderEliminar